Nätverk & Wi-Fi

Proaktivt underhåll av er infrastruktur ger er möjlighet att reagera innan IT- och affärskritiska incidenter inträffa.

Nätverk & Wi-Fi

Proaktivt underhåll av er infrastruktur ger er möjlighet att reagera innan IT- och affärskritiska incidenter inträffa.

Beställ Nätverk & Wi-Fi

Beställ Nätverk & Wi-Fi

Läs mer om Nätverk & Wi-Fi 

För att identifiera vilka lösningar, verktyg och skyddsinsatser som just er verksamhet kräver inleder vi alltid ett nytt uppdrag med en grundlig analys, genomgång och dokumentation av er befintliga nätverksinfrastruktur.
Nätverk & Wi-Fi kan med fördel kombineras med vår tjänst Workplace

Proaktivt underhåll av er infrastruktur ger er möjlighet att reagera innan IT- och affärskritiska incidenter inträffar. Nätverk & Wi-fi är framtaget för att skydda företaget och säkerställa en stabil IT-miljö.

Vår paketering finns i två olika utföranden. Det som skiljer dem åt är att i Premium ingår all den utrustning som ert företag behöver samt installation och eventuella framtida utbyten av utrustning på plats.

Läs mer om Nätverk & Wi-Fi 

För att identifiera vilka lösningar, verktyg och skyddsinsatser som just er verksamhet kräver inleder vi alltid ett nytt uppdrag med en grundlig analys, genomgång och dokumentation av er befintliga nätverksinfrastruktur. Nätverk & Wi-Fi kan med fördel kombineras med vår tjänst Workplace

Proaktivt underhåll av er infrastruktur ger er möjlighet att reagera innan IT- och affärskritiska incidenter inträffar. Nätverk & Wi-fi är framtaget för att skydda företaget och säkerställa en stabil IT-miljö.

Vår paketering finns i två olika utföranden. Det som skiljer dem åt är att i Premium ingår all den utrustning som ert företag behöver samt installation och eventuella framtida utbyten av utrustning på plats. utrustning på plats.